Kako da znam da li je oglas uspešno snimljen?

Nakon što se oglas uspešno snimi dobija se odmah povratna informacija da je oglas postavljen na sajt.

2d945a1619f96630ef5432910e0e8ffe.png

Ukoliko Vam je automatsko odobravanje oglasa podešeno, Vaš oglas automatski postaje aktivan i vidljiv na sajtu, ukoliko nije on će postati aktivan nakon kontrole administratora.

53564d939e639a1f31c6a7f12b3a5547.png