Koliko besplatnih oglasa mogu da postavim?

Korisnici koji se besplatno oglašavaju sa jednog korisničkog naloga mogu postaviti jedan besplatan oglas u svakoj kategoriji, s tim da je oglas u kategoriji Putničkih vozila besplatan samo ukoliko je vozilo bilo ili je trenutno registrovano u Srbiji.

U kategoriji delovi i oprema, moguće je postaviti u svaku potkategoriju po dva besplatna oglasa.