Da li aktivacija oglasa znači isto što i snimanje?

Ne. Aktivacija znači da je Vaš oglas aktivan i vidljiv na sajtu, a snimanje znači da ste uspešno snimili podatke u oglasu i u zavisnosti od toga da li Vam je omogućena automatska postavka oglasa Vaš oglas će biti aktivan odmah nakon snimanja ili će biti aktivan nakon kontrole administratora.