Ne vidim fotografije u oglasu šta da radim?

Očistite keš memoriju na aplikaciji.

Potrebno je da u podešavanjima Vašeg telefona (settings) pronađete menadžer aplikacija (application manager) pronađete našu aplikaciju Polovniautomobili i kliknete na nju.

Nakon klika imaćete opciju da prinudno zaustavite aplikaciju (force stop), obriši keš (clear cache).

Instrukcije za brisanje keš memorije:

Settings (podešavanja) > Application manager (upravljanje aplikacijama) > pronađete aplikaciju PolovniAutomobili i kliknete na nju > Force stop (prinudno zaustavi) > Clear cache (obriši keš)