Šta se dešava ako na stranici Pristupni podaci promenim e-mail adresu?

Ukoliko na stranici Pristupni podaci promenite e-mail adresu, promeniće se vaše korisničko ime (novi e-mail postaje novo korisničko ime i na Vaš novi mejl poslati aktivacioni link kako biste aktivirali novu e-mail adresu). Isto tako, biće promenjen i vaš kontakt e-mail na koji primate poruke zainteresovanih posetilaca za vaš predmet oglašavanja, poruke sa mailing liste (ukoliko ste prijavljeni na istu) i druga obaveštenja sa sajta PolovniAutomobili.com.