Zašto ne mogu da postavim oglas u kategoriji delova?

Trenutno je moguće postavljanje oglasa u kategorijama „Putnička vozila“ i „Motori“. U narednom periodu ćemo raditi na mogućnosti postavke oglasa za ostale kategorije.