Stalno mi traži da proverim šifru i email, šta da radim?

Proverite da li upisujete ispravno velika i mala slova. Neki telefoni automatski prvo slovo upisuju kao veliko, pa to može da pravi problem prilikom prijavljivanja.