Ako se jednom registrujem koliko dugo će moj nalog biti aktivan?

Vaš korisnički nalog ima neograničeno trajanje, bez obzira na to da li ga aktivno koristite ili ne. Iako veliki broj privatnih lica retko menja svoj automobil i potreba za oglašavanjem nije toliko učestala, nakon dužeg perioda pauze moći ćete uspešno da oglasite vaš automobil (ili neko drugo motorno vozilo, koje odgovara postojećim kategorijama oglašavanja) na našem sajtu, bez ponovne registracije.