Na koliko dana oglasi mogu da se obnove?

Dileri imaju mogućnost postavljanja ekonomičnih i istaknutih oglasa na 15, a besplatni oglašivači na 30 dana. Ekonomični oglasi se obnavljaju na onoliko dana na koliko su prvi put postavljeni. To znači da ukoliko je oglas postavljen na 30 dana može da se obnovi samo na 30 dana. Kod istaknutih oglasa postoje određene razilke. Fizičko lice može obnoviti istaknuti oglas kao ekonomičan ili kao istaknuti, ali samo na 30 dana, a diler kao ekonomičan ili istaknuti na 15.