Koliko oglasa mogu postaviti?

Korisnici koji se besplatno oglašavaju mogu istovremeno postaviti jedan besplatan i jedan dodatni plaćeni oglas u kategorijama kao što su: Putnička vozila, motori, transportna vozila, poljoprivredne mašine, radne mašine, plovila i bicikle. U kategoriji delovi i oprema korisnici u svaku potkategoriju mogu postaviti dva besplatna oglasa i jedan dodatni plaćeni oglas. Za korisnike koji se oglašavaju kao dileri, ovo ograničenje je definisano izabranim paketom oglašavanja. Za postavljanje više oglasa u kategoriji putnička vozila i motocikli, pogledajte našu ponudu za plaćeno oglašavanje