Koliko oglasa mogu postaviti?

Korisnici koji se besplatno oglašavaju mogu postaviti jedan besplatan oglas u svakoj kategoriji i neograničen broj dodatnih (plaćenih oglasa).

U kategoriji delovi i oprema korisnici u svaku potkategoriju mogu postaviti dva besplatna oglasa i jedan dodatni plaćeni oglas.

Za korisnike koji se oglašavaju kao dileri, ovo ograničenje je definisano izabranim paketom oglašavanja.

Za postavljanje više oglasa u kategoriji putničkih vozila, ostalih vozila i delova i opreme pogledajte našu ponudu za plaćeno oglašavanje.