Prilikom postavke oglasa, oglas ne biva snimljen i dobijam obaveštenje da moram uneti numeričke podatke?

Proverite da li prilikom unosa podataka u formular za postavljanje oglasa, polja popunjavate ispravno. Naime, često se dešava da u npr. polje kilometraže, pređene kilometre unesete u sledećem obliku 123.000, dok bi trebalo da piše 123000 (bez tačke). Ukoliko su polja pogrešno popunjena , nakon pojavljivanja poruke o grešci, pogrešno unet podatak će biti prikazan u crvenoj boji i na taj način vam skrenuti pažnju gde postoji problem, kao na slici:

6e2db3052434a0b75a887a0cf5c3ccbb.png