Kako da prijavim sumnjiv oglas?

Sumnjiv oglas možete prijaviti pomoću formulara „Prijava oglasa“ do koga se dolazi klikom na ikonicu uzvičnika ispod slika u svakom oglasu.